Cysylltwch a ni / Contact Us

Gweler isod, rhifau cyswllt ar gyfer yr wahanol adranau yn yr sioe:

Please find below contact details for the relevant sections for the show:

Ysgrifennyddes/ General Secretary       Enid Brown        01745 890537 / 07796966058 e.brown08@btinternet.com 
Ceffylau/Horse section                          Meic Edwards      01745890602
Defaid/Sheep section                             Alan Davies  -      01745 813822
CFI/YFC                                                  Dafydd  Fôn  Ifan  01745  890 375
Gwartheg/ Cattle section                       Sion Owens         01745 814594 / 07867977706 sionowens@btinternet.com 
Defnod/Poultry section                          Enid Brown           01745 890537/07796966058
Cynnyrch Cartref/Home Produce        Llinos Rowlands  01745 81 2213           
Cynnyrch Gardd/Garden Produce          Carol Williams   01745 890530

Neu, cwblhewch yr tudalen isod o fyddwn mewn cysylltiad a chi yn fuan

Or, please complete the form below and a member of the show committee will be in touch with you soon
Comments