Ennillwyr yr gorffennol / Past Trophy Winners

A fyddwch mor garedig a dychwelyd y tlysau erbyn Gorffennaf y 5ed wrth ei adael yn Siop y Pentre neu Farchnad Rhuthun

Please can you return the Trophies by July 5th  at Siop y Pentre or with Sion Owens at Ruthin market.
Showing 85 items
YearClassPrizeWinner
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
YearClassPrizeWinner
2009 Any Hill Breed G Matthews Memorial Cup B J Roberts, Llangwm 
2009 Suffolk R H Lloyd Perpetual Cup D Roberts, Pen Bryn Llwyn 
2009 Half Bred Britag Perpetual Cup G & E Davies, Plas Captain 
2009 Mules Llanrhaeadr Society Perpetual Cup G & E Davies, Plas Captain 
2009 Continentals Rhuthun Texel Breeders Perpetual Cup/Travel Sport Perpetual Tropy G Jones, Cae Coed, Gwytherin 
2009 Any Other Breed E Watkins Memorial Cup Mrs Borsey, Glan Rafon, Waen 
2009 Badger Face Ffrith Perpetual Cup In Memory of Elleri Ann Thomas J Jones, Topan, Eglwysbach 
2009 Butchers Lambs Llangwyfan Perpetual Cup Emrys a Gwenan Jones Groes fawr 
2009 YFC & Prospective YFC Llanrhaeadr Society Perpetual Cup Llan a Gethin Evans, Pen y Waen 
2009 Most points in YFC G R Davies Perpetual Cup Llan a Gethin Evans, Pen y Waen 
2009 Best Group in Show Gwpan Goffa W D Lloyd Mrs Borsey, Glan Rafon Waen 
2009 Interbreed Championship Denbigh Mini Skip Perpetual Cup Mrs Borsey, Glan Rafon Waen 
2009 Most Points Wool Products of Wales Perpetual Trophy D Roberts, Pen Bryn Llwyn 
2009 Classes 1 & 2 Professor D L Hughes Perpetual Cup Tudor Edwards, Brithdir 
2009 Class 3 Llanrhaeadr Show Cow and Calf Cup Llan & Gethin Evans, Pen y Waen 
2009 Class 4 Mr E Jones Fron Heulog Perpetual Cup Llan & Gethin Evans, Pen y Waen 
2009 Class 5 W P Rowlands Perpetual Cup T Edwards, Pen y Bryniau 
2009 Class 7 - 10 Llanrhaeadr Show Dairy Perpetual Cup Bryn Roberts, Pontryffydd 
2009 Poultry Poultry Trophy Geraint Jones, Bryn Awel, Llanrhaeadr 
2009 Dog Show Sir Henry Morris Jones Perpetual Cup Elijah Bellfield 
2009 Garden Produce Section Professor D L Hughes Cup R & P Williams, Bryn Llan 
2009 Best Kept Garden The Maelor Lewis Memorial Trophy Caradog Williams, Coed y Crwth & John Baker, y Glyn 
2009 Most Points in Home Produce Section Cwpan Merched y Wawr Carol Williams, Coed y Crwth 
2009 Most Points in Primary School Section W I Shield Daffydd Jones, Pen Bryn Llan 
2009 Rare Breeds (Beulah) Llanrhaeadr Society Perpetual Cup J Jones, Topan, Eglwysbach 
2009 Most Points in Craft Section Nia Evans Memorial Perpetual Cup Carol Williams, Coed y Crwth 
2011 Any Hill Breed G Matthews Memorial Cup Brian Roberts LLangwm 
2011 Suffolk R H Lloyd perpetual cup T Jones Bodychain Caernarfon 
2011 Mules Llanrhaeadr Society Perpetual Cup  Llion Jones Rhiwlas 
2011 Texels Ruthin teexel breeders Perp Cup Wyn Jones Fferwd 
2011 Continentals  Travel Sport Perp Trophy Bryn a Tirion Griffiths Ty Isaf 
2011 Any other breed E Watkin Memorial Cup Jennifer Borsey St Asaph 
2011 Rare breeds Llanrhaeadr Society Perp Rhys Roberts Plas Heaton 
2011 Badger Face Ffrith Mmorial Cup J Jones Topan 
2011 Butchers lambs Llangwyfan Perp cup Gethin a Ilan Evans Pen Y Waen 
2011 YFC & Prospective YFC Llanrhaeadr Society Perp Cup Gethin a Ilan Evans Pen Y Waen  
2011 Interbreed Champion Denbigh Mini Skip Perp Cup  Trefor a Richard Jones Bodychain  
2011 Most Points in YFC G. R. Davies Perp Cup Osian Davies Llys 
2011 Best Group In Show Cwpan Goffa W D Lloyd  D T Jones   Drws y Nant   Ruthin 
2011 Young handler - Sheep Britag Perpetual Cup Richard Jones Bodychain Caernarfon  
2011 Beef & Dairy Professor D L Hughes Perp Cup  Gwanwyn Rowlands 
2011 Beef & Dairy Llanrhaeadr Show Cow and Calf Cup J Hollingsworth Pandy 
2011 Beef & Dairy E Jones Fronheulog Cup I Evans Pen Y Waen 
2011 Beef & Dairy W P Rowlands Perp Cup Llysfasi College 
2011 Dog Show Sir Henry Morris Jones Cup Kate 
2011 Garden Produce Professor Hughes Perp Cup  Bryn Roberts Denbigh 
2011 Best Kept Garden Maelor Lewis Memorial Trophy  Mr Tony Grey Hen Efail Y Glyn  
2011 Home Produce  Cwpan Merched Y Wawr Mrs Paula Evans Llanrhaeadr  
2011 Craft  Cwpan Coffa Nia Evans Mrs Carol Williams Llanrhaeadr 
2011 Most points in Primary school section WI Shield Llio Owen & Mared Ela Williams 
2011 Farming Class Cwpan Teulu’r Fron A Davies Fferm y Llys 
2011 Tractor Llanrhaeadr Society Trophy  Gwilym Jones Allt Wen Pentrefoelas 
2012 Most points in primary school section WI Shield Mared Ela Williams, Denbigh 
2012 Most points in craft section Nia Evans Memorial Cup Carol Williams, Coed y Crwth 
2012 Most points in home produce section Cwpan Merched y Wawr Lucy Owens & Paula Evans 
2012  Rose Bowl Bryn Roberts, Dinbych 
2012 Garden Produce Garden Produce Cup Huw Williams 
2012 Best kept garden Maelor Lewis Trophy Caradog Williams, Coed y Crwth 
2012 Class 7 - 10 Perpetual Dairy Cup Kevin Jones, Northop 
2012 Class 3 Cow & Calf Perpetual cup Dafydd Jones, Pen Bryn Llan 
2012 Classes 1 & 2 D L Hughes Perpetual Cup D & Y Hughes, Ty Cerrig, Ty Nant 
2012 Young Handler Young Handler Cup Rhydian Edwards, Pen y Bryniau 
2012 Suffolk R H Lloyd Perpetual Cup Roberts, Pen Bryn Llwyn, Llanrhaeadr 
2012 Any Hill Breed G Mathews Memorial Cup Brodyr Williams, Fron Felen, Groes 
2012 Mules Llanrhaeadr Show Perpetual Trophy Llion Jones, Rhiwlas, Saron 
2012 Half Bred Britag Perpetual Cup R & S Davies, Plas Capten 
2012 Continentals Travelsport Perpetual Cup Gemma Sivill, Waen, St Asaph 
2012 Texel Ruthin Texels Trophy G Jones, Cae Coed, Gwytherin 
2012 Any Other Breed E Watkins Perpetual Cup J Borsey, Waen, St Asaph 
2012 Rare Breeds Llanrhaedar Society Perpetual Trophy Lowri Roberts, Carreg y Pennill 
2012 Primatives Primatives Cup Angharad Jones, Denbi 
2012 Badger Face The Ffrith Perpetual Group Cup J Jones, Tyn Berllan 
2012 Most Points in YFC G R Davies Cup Osian Davies, Llys Farm 
2012 Young Handler - Sheep Britag Perpetual Cup Tudur Jones, St Asaph 
2012 Interbreed Denbigh mini Skip Perpetual Cup Dafydd Roberts, Pen Bryn Llwyn 
2012 Farming Class Cwpan Teulu'r Fron Bryn Jones, Ty Mawr, Prion 
2012 Butchers Lambs Llangwyfan Perpetual Cup Glyn Owens, Awelfryn 
2012 Poultry Section Poultry Trophy Huw Williams, Llwyn Derw, Llanrhaeadr 
2012 Vintage Tractors Vintage Tractor Cup Gareth Hughes, Prion 
2012 Horse Classes 1 - 3 E J Burrows Cup Nicky Gray Williams The Green, Denbigh 
2012 Horse Classes 4 - 5 Wynns Park Perpetual Cup Nicky Gray Williams, The Green, Denbigh 
2012 Champion of class 1 - 6 J G Smith Perpetual Cup Nicky Gray Williams, The Green, Denbigh 
2012  Lloyd Blake Memorial Cup Tomos Howatson, Llansannan 
2012  G H Roberts, Memorial Cup Tomos Williams, Llansannan 
2012  Jubilee Cup Tomos Howatson, Llansannan 
Showing 85 items
Comments