Ffurflen Gais / Entry Form

Online entries (No printing required)

Printable versions


Gweler isod cyfeiriadau i yrru eich ffurflen gais a'r rhifau ffon ar gyfer bob adran

Please find below the addresses to send your entry form and telephone for each section 

Ceffylau/Horse section                          
Meic Edwards      01745890602

Defaid/Sheep section                             
Alan Davies  -      01745 813822
Llys Farm
Denbigh

CFI/YFC                                                  
Dafydd  Fôn  Ifan  01745  890 375

Gwartheg/ Cattle section                       
Sion Owens         01745 814594/07867977706
17 Lon y Fedwen Arian
Denbigh
LL16 3DQ

Defnod/Poultry section                          
Enid Brown 01745 890537 / 07796966058 e.brown08@btinternet.com 

Cynnyrch Cartref/Home Produce        
Llinos Rowlands  01745 81 2213
Ty Coch
Llanrhaeadr
Denbigh
LL16 4NG
           
Cynnyrch Gardd/Garden Produce          
Carol Williams   01745 890530
Coed y Crwth
Llanrhaeadr
Denbigh

Comments