Cysylltwch a ni / Contact Us

Gweler isod, rhifau cyswllt ar gyfer yr wahanol adranau yn yr sioe:

Please find below contact details for the relevant sections for the show:

Ysgrifennyddes/ General Secretary Enid Brown 01745 890537 / 07796966058 e.brown08@btinternet.com

Ceffylau/Horse section Meic Edwards 01745890602

Defaid/Sheep section Alan Davies - 01745 813822

CFI/YFC Dafydd Fôn Ifan 01745 890 375

Gwartheg/ Cattle section Sion Owens 01745 814594 / 07867977706 sionowens@btinternet.com

Defnod/Poultry section Enid Brown 01745 890537/07796966058

Cynnyrch Cartref/Home Produce Llinos Rowlands 01745 81 2213

Cynnyrch Gardd/Garden Produce Carol Williams 01745 890530

Neu, cwblhewch yr tudalen isod o fyddwn mewn cysylltiad a chi yn fuan

Or, please complete the form below and a member of the show committee will be in touch with you soon