Ffurflen Gais / Entry Form

Online entries (No printing required)

Cliciwch yma i ddangos cynnyrch neu anifail yn yr sioe

Click here to submit entry online

Printable versions

Cliciwch yma i gael ffurflen gais

Click here to download the entry form

Gweler isod cyfeiriadau i yrru eich ffurflen gais a'r rhifau ffon ar gyfer bob adran

Please find below the addresses to send your entry form and telephone for each section

Ceffylau/Horse section

Meic Edwards 01745890602

Defaid/Sheep section

Alan Davies - 01745 813822

Llys Farm

Denbigh

CFI/YFC

Dafydd Fôn Ifan 01745 890 375

Gwartheg/ Cattle section

Sion Owens 01745 814594/07867977706

17 Lon y Fedwen Arian

Denbigh

LL16 3DQ

Defnod/Poultry section

Enid Brown 01745 890537 / 07796966058 e.brown08@btinternet.com

Cynnyrch Cartref/Home Produce

Llinos Rowlands 01745 81 2213

Ty Coch

Llanrhaeadr

Denbigh

LL16 4NG

Cynnyrch Gardd/Garden Produce

Carol Williams 01745 890530

Coed y Crwth

Llanrhaeadr

Denbigh